Veelgestelde vragen biodiversiteit

Hoe zit het nou met stikstof, wat zijn de gevolgen voor onze biodiversiteit en waarom is dat zo erg? Hoe staat het met de Natura2000 gebieden van ons land? Is droogte nog steeds een probleem? 

Net als in andere domeinen kent de natuurbescherming discussies die iedere keer terugkeren zonder dat ze tot voortschrijdend inzicht leiden. Net als in de film Groundhog Day vindt elke dag een herhaling van zetten plaats totdat er fundamentele verandering komt. De route naar verandering is verbetering op onderdelen. Daarom doen wij op deze pagina een aantal handreikingen per onderwerp. Sommige discussies hoeven we niet nog een keer te voeren. De lijst publicaties hier is niet volledig en niet af. Heb je onderwerpen of wetenschappelijke inzichten die je wilt delen, mail dan naar groundhogday@soortennl.nl

Massale steun voor Europese Boer-tot-Bordstrategie en verduurzaming landbouw
Admin

Massale steun voor Europese Boer-tot-Bordstrategie en verduurzaming landbouw

Pesticiden

03 NOVEMBER 2021 | Sander Turnhout

Natuur- en milieuorganisaties Natuurmonumenten, WWF NL, Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, SoortenNL en Natuur & Milieu roepen op om de doelstellingen uit de Boer-tot-Bordstrategie op te nemen in het regeerakkoord en nationaal beleid zoals het Actieprogramma Nitraatrichtlijn, gewasbeschermingswetgeving en het Nationaal Strategisch Plan waarmee de Europese landbouwsubsidies (GLB) vanaf 2023 verdeeld worden.

Dinsdag 26 oktober heeft het Europees Parlement gekozen voor een omslag in de Europese landbouw. De Boer-tot-Bord- (Farm to Fork) strategie, opgesteld door Eurocommissaris Frans Timmermans, is met 452 stemmen aangenomen met een ruime meerderheid. In deze strategie zijn concrete afspraken vastgelegd op het gebied van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen en mest. Natuur- en milieuorganisaties roepen de landelijke politiek op om de afspraken te verankeren in nationaal beleid.

Het totaal aan doelen en maatregelen zoals die in de strategie zijn omschreven, moe bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw en een toename van de biodiversiteit op het platteland en in de natuur. In 2030 moet het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw met 50% worden teruggebracht en het gebruik van mest met 20%.

Boer-tot-bord in regeerakkoord

Na de massale steun in het Europees Parlement is het nu de taak van de verschillende Europese lidstaten om de strategie om te zetten in nationaal beleid. Natuur- en milieuorganisaties Natuurmonumenten, WWF NL, Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, SoortenNL en Natuur & Milieu roepen op om de doelstellingen uit de Boer-tot-Bordstrategie op te nemen in het regeerakkoord en nationaal beleid zoals het Actieprogramma Nitraatrichtlijn, gewasbeschermingswetgeving en het Nationaal Strategisch Plan waarmee de Europese landbouwsubsidies (GLB) vanaf 2023 verdeeld worden.  

Nitraatrichtlijn en GLB helpen bij bereiken van doelen

Het Actieprogramma Nitraatrichtlijn regelt het Nederlandse mestbeleid vanaf 2022 en het ministerie van Landbouw verwerkt nu de reacties uit de publieke consultatie daarover. De natuur- en milieuorganisaties roepen het ministerie op om in het definitieve actieprogramma op te nemen dat het gebruik van mest in 2030 met 20 procent moet zijn afgenomen. Daarnaast staat in het Actieprogramma en in het NSP dat er verplichte bufferstroken moeten komen langs water om uitspoeling van mest en pesticiden te voorkomen. Met effectieve inzet van de GLB gelden kunnen agrarische bedrijven vervolgens geholpen worden bij de benodigde transitie naar een natuurinclusieve landbouw die de biodiversiteit bevordert.

Sterker, gezonder, mooier

Met de Boer-tot-Bordstrategie kan Nederland volgens de organisaties ambitieus aan de slag en kan de kwetsbare natuur op het platteland zich herstellen. Door een minder strakke functiescheiding tussen natuur en landbouw is meer ruimte voor biodiversiteit waardoor de plattelandsnatuur wordt versterkt. Bovendien wordt het platteland voor mens en dier gezonder en ontstaat een mooier landschap.

Volgend artikel Zienswijze ontwerp legalisatieprogramma PAS-meldingen
Printen
500
Back To Top