Soortenorganisaties

ANEMOON
ANEMOON

ANEMOON

Bij Stichting ANEMOON staat de flora en fauna van de zee centraal. Wieren, sponsen, kwallen, zeeanemonen, wormen, schelpdieren, krabben, kreeften, garnalen, zeesterren, zakpijpen en vissen worden geïnventariseerd bij o.a. het Monitoring Project Onderwater Oever (MOO) met sportduikers en het Strandaanspoelsel Monitoring Project (SMP) uitgevoerd door biologische "Strandwachten". Voor sommige groepen, zoals de schelpdieren, beperkt het onderzoeksgebied zich niet tot de zee.

www.anemoon.org

BLWG
BLWG

BLWG

Bij de Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV, kortweg BLWG, staat de studie van mossen en korstmossen centraal. Vooral in het winterhalfjaar zijn er maandelijks activiteiten bij twintig lokale werkgroepen. Landelijk verzamelt de BLWG verspreidingsgegevens en ontsluit kennis via websites en boeken, zoals www.verspreidingsatlas.nl en de nieuwe Veldgids korstmossen van duin, heide en stuifzand.

www.blwg.nl

De Vlinderstichting
De Vlinderstichting

De Vlinderstichting

De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. Ze maakt zich sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen. In Nederland hebben vlinders het zwaar. Maatregelen om de vlinders en libellen te beschermen zijn hard nodig. Want veel bedreigde soorten in kleine leefgebiedjes balanceren op de rand van uitsterven. En weg is weg! De Vlinderstichting doet onderzoek, geeft adviezen aan terreineigenaren, geeft voorlichtingen en doet educatieve projecten.

Postbus 506,  6700 AM Wageningen
Tel:  0317 467346
info@vlinderstichting.nl / www.vlinderstichting.nl

EIS-Nederland
EIS-Nederland

EIS-Nederland

EIS-Nederland doet onderzoek naar ongewervelde dieren, oftewel kleine beestjes. Binnen EIS zijn zo'n vijftig werkgroepen actief, variërend van zweefvliegen en libellen tot springstaarten en waaiervleugelingen. De werkgroepen verzamelen verspreidingsgegevens en publiceren de kennis in tijdschriften en boeken. Veel informatie wordt centraal ontsloten via www.nederlandschesoorten.nl.

Postbus 9517,  2300 RA Leiden
Tel:  071 5271023
eis@ncbnaturalis.nl / www.eis-nederland.nl

FLORON
FLORON

FLORON

De Nederlandse flora is voortdurend in beweging. Telkens komen er nieuwe soorten bij. Sommigen houden stand, anderen verdwijnen weer. FLORON zet zich in voor de bescherming van die bedreigde soorten en hun leefgebied. We doen dat vooral door het stimuleren en coördineren van veldonderzoek door vrijwilligers. Planten zoeken is leuk en spannend! Wie dat zelf ook wil ervaren kan terecht op een van de vele inventarisatie-excursies.
 

Postbus 9010,  6500 GL Nijmegen
Tel:  024 7410573
info@floron.nl / www.floron.nl

NMV
NMV

NMV

Met de herfst voor de deur krijgen de leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging het druk. Onze interesse ligt bij paddenstoelen. Paddenstoelen zijn er in onwaarschijnlijk veel kleuren en vormen en elk jaar worden er nog nieuwe soorten voor Nederland gevonden. De NMV verzameld gegevens over paddenstoelen, die in uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt.

Reelaan 13, 7522 LR Enschede
Tel:  053 4325305
nmv@mycologen.nl / www.mycologen.nl

Stichting RAVON
Stichting RAVON

Stichting RAVON

RAVON is een landelijke natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor de bescherming van de amfibieën, reptielen en vissen in Nederland. We hebben ruim 2000 donateurs en vrijwilligers die regelmatig de natuur in trekken om dieren te tellen. Ze worden daarbij ondersteund door een team van medewerkers in Nijmegen en Amsterdam. RAVON beschermt, adviseert overheden en verricht onderzoek voor een breed scala aan opdrachtgevers.
 

Postbus 1413,  6501 BK Nijmegen
Tel:  024 7410600
kantoor@ravon.nl / www.ravon.nl

TINEA
TINEA

TINEA

De Stichting TINEA heeft tot doel het bevorderen van kennis met name over aantallen en verspreiding van de in Nederland gevonden soorten Kleine vlinders. Wij hopen hierdoor bij te dragen tot verdieping van inzicht in het functioneren van levensgemeenschappen en aldus bouwstenen te kunnen leveren voor een meer verantwoord handelen van de mens in het natuur.

Reeboklaan 1,  6705 DA Wageningen
Tel:  0317 413259
tinea@kleinevlinders.nl / www.kleinevlinders.nl

Zoogdiervereniging
Zoogdiervereniging

Zoogdiervereniging

De Zoogdiervereniging zet zich al bijna 60 jaar in voor wilde zoogdieren en hun leefgebieden. Met name in Nederland, maar soms ook daarbuiten. Dat gebeurt met een grote groep vrijwilligers en een professioneel bureau. Binnen de Zoogdiervereniging zijn tien werkgroepen actief. Sommigen daarvan zijn gericht op soorten (zoals bevers, boommarters en vleermuizen) en andere richten zich op provincies of thema's (Veldwerkgroep en de Werkgroep Zoogdierbescherming).

Postbus 6531,  6503 GA Nijmegen
Tel:  024 7410501
info@zoogdiervereniging.nl / www.zoogdiervereniging.nl

RSS
Back To Top