Soortenorganisaties

ANEMOON
ANEMOON

ANEMOON

Bij veel activiteiten van Stichting ANEMOON staat het leven in zee centraal. Met hulp van een grote groep ‘burgerwetenschappers’ (vrijwilligers met een passie voor het leven onder water) doen we onderzoek.Het doel is vooral het volgen van veranderingen in onze natuur, maar we willen ook inzicht krijgen in de ecologie van soorten. 
www.anemoon.org

BLWG
BLWG

BLWG

De BLWG is de vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek in Nederland. De BLWG organiseert activiteiten voor leden en publiek waarbij het zoeken en op naam brengen van soorten centraal staat. Daarnaast verzamelt de BLWG verspreidingsgegevens, doet onderzoek en geeft adviezen voor natuurbeheer en beleid.  
www.blwg.nl

De Vlinderstichting
De Vlinderstichting

De Vlinderstichting

De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. We maken ons sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.
www.vlinderstichting.nl

EIS-Nederland
EIS-Nederland

EIS-Nederland

Stichting EIS is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting verricht en stimuleert onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast is voorlichting en educatie een belangrijke taak. Het bureau ondersteunt de ruim 60 werkgroepen met samen zo'n 3000 vrijwilligers, elk gericht op een specifieke diergroep. 
www.eis-nederland.nl

FLORON
FLORON

FLORON

FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) zet zich al ruim 30 jaar in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora. Hierbij krijgt het landelijk bureau hulp van honderden vrijwilligers die door het hele land actief zijn. 
www.floron.nl

NMV
NMV

NMV

NMV: alles over paddenstoelen
De NMV verzamelt en verbreidt kennis van paddenstoelen en hun leefwijze, kweekt belangstelling voor de mycologie en draagt bij aan een verantwoord natuur- en landschapsbeheer.
www.mycologen.nl

RAVON
RAVON

RAVON

RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) is al ruim 25 jaar de onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie zonder winstoogmerk die, tezamen met veel vrijwilligers, inheemse reptielen, amfibieën en vissen en hun leefgebieden beschermt. 
www.ravon.nl

TINEA
TINEA

TINEA

Stichting Tinea heeft tot doel het bevorderen van kennis met name over aantallen en verspreiding van de in Nederland gevonden soorten Kleine vlinders. Wij hopen hierdoor bij te dragen tot verdieping van inzicht in het functioneren van levensgemeenschappen en aldus bouwstenen te kunnen leveren voor een meer verantwoord handelen van de mens in het milieu.
www.kleinevlinders.nl

Zoogdiervereniging
Zoogdiervereniging

Zoogdiervereniging

De Zoogdiervereniging zet zich in voor de studie en de bescherming van alle in het wild levende zoogdieren en hun leefgebieden. Kennis over aantalsontwikkeling en over oorzaken van achter- of vooruitgang van een soort is nodig voor effectieve bescherming. 
www.zoogdiervereniging.nl

RSS
Back To Top