Soortenorganisaties

BLWG

BLWG

Bij de Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV, kortweg BLWG, staat de studie van mossen en korstmossen centraal. Vooral in het winterhalfjaar zijn er maandelijks activiteiten bij twintig lokale werkgroepen. Landelijk verzamelt de BLWG verspreidingsgegevens en ontsluit kennis via websites en boeken, zoals www.verspreidingsatlas.nl en de nieuwe Veldgids korstmossen van duin, heide en stuifzand.

Back To Top