Soortenorganisaties

Groene elf

Groene elf

De VOFF streeft ernaar de kennis over het nut van (vrijwilligers bij) ecologische monitoring bij Kamerleden, fractiemedewerkers en ambtenaren te vergroten. Binnen het politieke domein is kennis over de natuur vooral van belang in een context van bescherming en beleid. Daarom opereert de VOFF bij voorkeur samen met andere organisaties. Dit komt tot uitdrukking in het lidmaatschap van de Groene elf en het samen met NM, VB, SBB en WNF organiseren van groene masterclass voor kamerleden en fractiemedewerkers.

Back To Top