Soortenorganisaties

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

In juni 2012 ondertekenden Titia Wolterbeek (directeur Vlinderstichting/secretaris Stichting VOFF) en Herman Sieben (directeur Staatsbosbeheer) een samenwerkingsovereenkomst om onze kennis van de natuur en de kwaliteit van het natuurbeheer te verbeteren. De samenwerking heeft o.a. betrekking op het werven van vrijwillige waarnemers, het opleiden van vrijwilligers en beheerders, het ontwikkelen van onderzoeksmethodes waarmee de kwaliteit van het natuurbeheer in de gaten gehouden kan worden, het ontwikkelen van een invoerportaal zodat natuurgegevens voortaan altijd op dezelfde wijze gestructureerd worden en het uitwisselen van natuurgegevens via de Nationale Databank Flora en Fauna. Met Natuurmonumenten sloot de Stichting VOFF al eerder een vergelijkbare overeenkomst.

Klik hier voor de website van Staatsbosbeheer

Back To Top