Symposia

30 juni 2022: Symposium "Van de regen in de ... droogte"
Admin
/ Categorieën: Home 2b, Home news, Nieuws, Symposia

30 juni 2022: Symposium "Van de regen in de ... droogte"

Aanmelden

De discussie rondom de kwaliteit van natuurgebieden en biodiversiteit wordt momenteel volledig gedomineerd door de stikstofproblematiek. Maar daarbij vergeten we de waterkringloop, die een hele belangrijke rol speelt in de natuur. Met die waterkringloop is de laatste tien jaar ontzettend veel aan de hand. Het constante verlaagde grondwaterpeil in Nederland, voor onder andere de intensieve landbouw – wordt vergezeld door een toenemende mate van extremen, zoals voorjaarsdroogte en plensbuien in de zomer. Welk effect heeft dit op natuur en biodiversiteit in het bijzonder? Zijn er oplossingen? Tijdens het symposium 'Van de regen in de …droogte!' op 30 juni jongstleden is het thema droogte vanuit verschillende invalshoeken belicht en bediscussieerd.

Lees het artikel op Nature Today en kijk het symposium terug!

 

30 juni 2022: symposium "Van de regen in de ... droogte"

Extreme droogte en plensbuien. De 1,5 graden opwarming van de aarde is moeilijk te stoppen. We zoeken met man en macht naar oplossingen en manieren hoe we hier in Nederland mee om kunnen gaan. Beregenen mag in sommige gebieden bij aanhoudende droogte niet, maar welk effect heeft dit op de biodiversiteit? De natuur heeft het zwaar: beken vallen droog waardoor zeldzame vissen sterven, de voortplanting van amfibieën en libellen in droogvallende vennen en poelen mislukt, dassen kunnen niet meer bij hun lievelingsvoedsel - regenwormen en veel planten hebben last van verdroging.

Is het vasthouden van water dé oplossing? Tegen welke uitdagingen lopen boeren, waterschappen, overheden, terreinbeheerders en soortenorganisaties aan? En hoe kunnen we van elkaar leren en samenwerken aan oplossingen tegen verdroging? Die vragen staan centraal tijdens het symposium: Van de regen in de… droogte! Op 30 juni in het Maria Montessorigebouw in Nijmegen. 

 

  

Wat neem je mee naar huis?
Je krijgt deze middag een goed beeld van de problemen, maar vooral ook oplossingsrichtingen waar we samen mee aan de slag kunnen gaan.

Karin Albers, dagvoorzitter, leidt deze dag over verdroging en droogte, de zoektocht naar klimaatadaptatie vanuit perspectief van mens én natuur, in. Weerexpert Gerrit Hiemstra schetst in verschillende scenario’s welke klimaatverandering ons te wachten staat. Arthur de Bruin laat aan de hand van sprekende beelden zien wat de effecten zijn voor beekvissen, gevolgd door een paneldiscussie met vertegenwoordigers vanuit de boeren, waterschappen, terreinbeheerders, Provincies en soortenorganisaties.

Het tweede deel van het programma staat in het teken van workshops over o.a. klimaatbestendig heidebeheer, versnelde waterafvoer of berging, de vraag of we naar meer mediterrane flora gaan en praktijkvoorbeelden van BoerenNatuur.

Tijd en locatie
We verwelkomen je graag op 30 juni in het Maria Montessorigebouw in Nijmegen.
Kun je niet fysiek aanwezig zijn maar volg je het symposium graag digitaal? Meld je aan en ontvang de link per mail.
 

Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Team SoortenNL

Vorig artikel 23 mei 2022: Meet up Basiskwaliteit Natuur
Volgend artikel 7 oktober 2022: Symposium "Minder Soorten door Stikstof"
Printen
3750
Back To Top