Symposia

Webinar over impact Omgevingswet op natuur Lees meer

Webinar over impact Omgevingswet op natuur

5-3-2024 19:00 - 21:00

Vanaf 1 januari 2024 is de Wet natuurbescherming opgegaan in de Omgevingswet. Wat is de impact op natuur en de mensen die met/in de natuur werken? SoortenNL organiseert op 5 maart a.s. een webinar waarin die vraag centraal staat. Bekijk het programma en meld je aan.

Webinars Natuur in de Provincies Lees meer

Webinars Natuur in de Provincies

Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid in Nederland zijn provincies belangrijker dan ooit voor natuur en landschap. Het Living Planet Report Nederland brengt in beeld wat de stand van zaken is met betrekking tot natuur en er worden oplossingsrichtingen verkend. In een reeks webinars brengen we in beeld wat dat betekent voor provincies.

Startbijeenkomst Basiskwaliteit Natuur gemeente Nijmegen Lees meer

Startbijeenkomst Basiskwaliteit Natuur gemeente Nijmegen

30-6-2023 09:30 - 14:00

Samen met de gemeente Nijmegen werken SoortenNL, Sovon en Vogelbescherming Nederland aan een unieke pilot met als thema Basiskwaliteit Natuur. De pilot begint met een startbijeenkomst waarbij iedereen welkom is die zich betrokken voelt bij biodiversiteit in de stad.

 

Terugkijken webinar Natuurdata Lees meer

Terugkijken webinar Natuurdata

In het webinar over natuurdata dat plaatsvond op 26 mei 2023, vertelden verschillende experts wat natuurdata precies zijn. Het webinar kunt u nu integraal terugkijken. 

 

 

 

2 december 2022: Webinar website natuurkwaliteit: "Waar zitten de beschermde soorten?" Lees meer

2 december 2022: Webinar website natuurkwaliteit: "Waar zitten de beschermde soorten?"

2-12-2022 10:00 - 11:00

De organisaties binnen soortenNL hebben hun data over verspreiding en voorkomen van planten en dieren bijeen gebracht en zo inzichtelijk gemaakt waar welke aandacht voor natuur en landschap nodig is. Op 2 december van 10.00 uur tot 11.00 uur wordt, tijdens een online sessie, de website Natuurkwaliteit gepresenteerd met informatie over de bedreigde soorten in Nederland. Aanmelden kan hier. 

7 oktober 2022: Symposium "Minder Soorten door Stikstof" Lees meer

7 oktober 2022: Symposium "Minder Soorten door Stikstof"

We weten inmiddels allemaal dat te veel stikstof slecht is voor de natuur. Maar hoe zit dit dan precies? Welke soorten kunnen niet tegen die mate van stikstof en waarom niet? SoortenNL organiseert op vrijdag 7 oktober een bijeenkomst met uitleg over vier Drentse soorten, plus aansluitend een excursie op het Dwingelderveld. 

30 juni 2022: Symposium "Van de regen in de ... droogte" Lees meer

30 juni 2022: Symposium "Van de regen in de ... droogte"

Tegen welke uitdagingen lopen boeren, waterschappen, overheden, terreinbeheerders en soortenorganisaties aan? En hoe kunnen we van elkaar leren en samenwerken aan oplossingen tegen verdroging? Die vragen staan centraal tijdens het symposium: Van de regen in de… droogte! Op 30 juni in het Maria Montessorigebouw in Nijmegen. 

RSS
Back To Top