SoortenNL

SoortenNL is een netwerk van organisaties die toegepast onderzoek doen en natuurgegevens verzamelen met hulp van vrijwilligers voor de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Binnen het netwerk wordt o.a. gewerkt aan de Nationale Databank Flora en Fauna, ecologische monitoring en bescherming van soorten en hun leefgebieden

Bescherming

De organisaties verzamelen kennis als basis voor onderzoek en de bescherming van soorten. Daarbij gaat het zowel om bescherming van individuele soorten als om bescherming van hun leefgebieden, zowel in natuurgebieden als in stedelijk gebied en het agrarische landschap.

LEEFGEBIEDEN

SoortenNL verzamelt kennis over soorten en de gebieden waarin deze voor komen. De betrokken organisaties brengen de verspreiding en ontwikkeling van soorten in beeld. Ook doen ze onderzoek naar optimaal beheer van leefgebieden en de invloed van milieufactoren zoals gewasbeschermingsmiddelen, stikstof, nitraat, klimaat en lichtvervuiling.

Samen met Naturalis werken we aan het Nederlands Soortenregister en de reeks van standaardwerken in de serie Nederlandse Fauna.

Cursus Veldbiologie

De reacties op onze Cursus veldbiologie waren overweldigend. Meer dan 1.500 mensen schreven zich in. Om administratieve redenen hebben we de inschrijving op 22 april 2021 definitief gesloten. Het goede nieuws: we gaan wel een vervolg organiseren, omdat de vraag erg groot is. Op dit Formulier kunt u uw mailadres achterlaten. U ontvangt dan van ons een berichtje zodra de inschrijving weer open is. Naar verwachting is dat al inde loop van het najaar. Hou de spambox dus ook in de gaten, het kan gebeuren dat de mail daar terecht komt.

VRIJWILLIGERS

De soortenorganisaties vergaren kennis over verspreiding, voorkomen en ontwikkeling van Nederlandse soorten met hulp van ruim 25.000 vrijwilligers die vanuit het hele land waarnemingen doorgeven.
 

Dat kan op allerlei manieren; van laagdrempelige publieksprogramma’s (tuintelling) en karteringsprojecten (atlassen) tot aan specialistische meetprogramma’s (vaak onderdeel van netwerkecologischemonitoring)


Ook zijn er veel mensen actief met beschermingsprojecten zoals het overzetten van padden (padden.nu) of het beheren van natuurgebieden en landschapselementen (hakhout.info). Hierbij wordt veel samengewerkt met terrein- en landschapsbeheerders.

ONDERZOEK

De organisaties binnen het netwerk fungeren als expertisecentrum op het gebied van soortgroepen.
Behalve gegevensverzameling doen ze ook onderzoek naar optimaal beheer van leefgebieden en de invloed van milieufactoren zoals gewasbeschermingsmiddelen, stikstof, nitraat, klimaat, lichtvervuiling en naar de invloed van bijv. dierziektes op dierpopulaties.
Gedetailleerde informatie over het onderzoek is te vinden op de websites van de aangesloten organisaties.

Met Naturalis wordt samengewerkt aan het onderzoeksprogramma Natuur van Nederland.

Natuurgegevens

Kwaliteit van de verzamelde natuurgegevens is een belangrijk speerpunt. Onderzoeksmethodieken en waarnemersprotocollen worden daarom voortdurend getoetst en indien nodig aangepast. Op die manier is er al dennialang een enorme hoeveelheid kennis over de natuur verzameld; kennis die dagelijks gebruikt wordt bij wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling en monitoring van natuurbeleid en –beheer.

Een belangrijk instrument hierbij is het netwerk ecologische monitoring (NEM) waarmee in samenwerking met het centraal bureau voor statistiek (het CBS) per soort of per soortgroep de trends in Nederland nauwlettend worden bijgehouden.

Een ander belangrijk instrument is de Nationale Databank Flora en Fauna die in samenwerking met BIJ12 wordt beheerd in opdracht van de Provincies, Rijkswaterstaat, het ministerie van EZ en de Terreinbeheerders. De gegevens uit de meetnetten worden daarin samengevoegd met natuurgegevens uit andere inventarisaties en telprojecten en uit portalen zoals telmee.nl, tuintelling.nl en waarneming.nl.

 

 

Nieuws

Ontdek plant- en diersoorten met #24uurnatuur
Ontdek plant- en diersoorten met #24uurnatuur

Ontdek plant- en diersoorten met #24uurnatuur

 

Op 14 augustus organiseert SoortenNL een 24 uur durende excursiemarathon in de natuur op Terschelling. Volg het live op social media of ga zelf op pad bij jou in de buurt. Om iedereen goed voor te bereiden nemen we je ook de komende weken al mee de natuur in, om te laten zien hoe je verschillende plant- en diersoorten kunt ontdekken. Alle organisaties en personen kunnen meedoen, jij dus ook.

 

RSS
Back To Top