SoortenNL

SoortenNL is hét kennisnetwerk voor alle wilde planten en dieren van Nederland. SoortenNL beschermt planten en dieren in Nederland: alle soorten tellen mee. Samen met duizenden vrijwilligers verzamelen we data. Met die data ontwikkelen we kennis over de staat van de natuur. Met die kennis verbeteren we beheer, beleid en betrokkenheid.

SoortenNL is een netwerk van organisaties die toegepast onderzoek doen en natuurgegevens verzamelen met hulp van vrijwilligers voor de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Binnen het netwerk wordt o.a. gewerkt aan de Nationale Databank Flora en Fauna, ecologische monitoring en bescherming van soorten en hun leefgebieden

Bescherming

De organisaties verzamelen kennis als basis voor onderzoek en de bescherming van soorten. Daarbij gaat het zowel om bescherming van individuele soorten als om bescherming van hun leefgebieden, zowel in natuurgebieden als in stedelijk gebied en het agrarische landschap.

Leefgebieden

SoortenNL verzamelt kennis over soorten en de gebieden waarin deze voor komen. De betrokken organisaties brengen de verspreiding en ontwikkeling van soorten in beeld. Ook doen ze onderzoek naar optimaal beheer van leefgebieden en de invloed van milieufactoren zoals gewasbeschermingsmiddelen, stikstof, nitraat, klimaat en lichtvervuiling.

Samen met Naturalis werken we aan het Nederlands Soortenregister en de reeks van standaardwerken in de serie Nederlandse Fauna.

Cursus Veldbiologie

De eerste elfdelige online Cursus Veldbiologie vond plaats in het voorjaar van 2021. Veel cursisten gaven aan interesse te hebben in een vervolg. Goed nieuws dus, want vanaf 29 december starten we met een nieuwe serie lessen. De winterserie kost €25,- en bestaat uit vijf lessen met extra aandacht voor o.a. planten, insecten, vogeltrek en wintergasten. Kijk voor meer informatie bij Cursus Veldbiologie bovenaan de pagina. 

Vrijwilligers

De soortenorganisaties vergaren kennis over verspreiding, voorkomen en ontwikkeling van Nederlandse soorten met hulp van ruim 25.000 vrijwilligers die vanuit het hele land waarnemingen doorgeven.
 

Dat kan op allerlei manieren; van laagdrempelige publieksprogramma’s (tuintelling) en karteringsprojecten (atlassen) tot aan specialistische meetprogramma’s (vaak onderdeel van netwerkecologischemonitoring)


Ook zijn er veel mensen actief met beschermingsprojecten zoals het overzetten van padden (padden.nu) of het beheren van natuurgebieden en landschapselementen (hakhout.info). Hierbij wordt veel samengewerkt met terrein- en landschapsbeheerders.

Onderzoek

De organisaties binnen het netwerk fungeren als expertisecentrum op het gebied van soortgroepen.
Behalve gegevensverzameling doen ze ook onderzoek naar optimaal beheer van leefgebieden en de invloed van milieufactoren zoals gewasbeschermingsmiddelen, stikstof, nitraat, klimaat, lichtvervuiling en naar de invloed van bijv. dierziektes op dierpopulaties.
Gedetailleerde informatie over het onderzoek is te vinden op de websites van de aangesloten organisaties.

Natuurgegevens

Kwaliteit van de verzamelde natuurgegevens is een belangrijk speerpunt. Onderzoeksmethodieken en waarnemersprotocollen worden daarom voortdurend getoetst en indien nodig aangepast. Op die manier is er al dennialang een enorme hoeveelheid kennis over de natuur verzameld; kennis die dagelijks gebruikt wordt bij wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling en monitoring van natuurbeleid en –beheer.

Een belangrijk instrument hierbij is het netwerk ecologische monitoring (NEM) waarmee in samenwerking met het centraal bureau voor statistiek (het CBS) per soort of per soortgroep de trends in Nederland nauwlettend worden bijgehouden.

Een ander belangrijk instrument is de Nationale Databank Flora en Fauna die in samenwerking met BIJ12 wordt beheerd in opdracht van de Provincies, Rijkswaterstaat, het Rijk en de Terreinbeheerders. De gegevens uit de meetnetten worden daarin samengevoegd met natuurgegevens uit andere inventarisaties en telprojecten en uit portalen zoals telmee.nl, tuintelling.nl en waarneming.nl.

 

 

Nieuws

SoortenNL start vlogserie over #24uurnatuur
SoortenNL start vlogserie over #24uurnatuur

SoortenNL start vlogserie over #24uurnatuur

Afgelopen zomer trokken zo’n honderd jongeren en experts van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en SoortenNL naar Terschelling om in 24 uur zoveel mogelijk planten en dieren waar te nemen op zoveel mogelijk plekken. In die 24 uur werden 1.075 soorten in kaart gebracht. Dit unieke evenement is nu terug te kijken in een serie wekelijkse vlogs.

Ali P. wil naar huis
Ali P. wil naar huis

Ali P. wil naar huis

Een documentaire (podcast) over een mysterieuze vis in een versnipperd land. Hoe komt de paling Nederland heelhuids door, richting de Sargassozee?

Ontdek plant- en diersoorten met #24uurnatuur
Ontdek plant- en diersoorten met #24uurnatuur

Ontdek plant- en diersoorten met #24uurnatuur

Op 14 augustus organiseert SoortenNL een 24 uur durende excursiemarathon in de natuur op Terschelling. Volg het live op social media of ga zelf op pad bij jou in de buurt. 

 

Open brief aan EU-commissaris Timmermans
Open brief aan EU-commissaris Timmermans

Open brief aan EU-commissaris Timmermans

Geachte heer Timmermans, we roepen u op u hard te maken voor een landbouwbeleid dat in lijn ligt met uw Green Deal. 

 

RSS
Back To Top