25 jaar Netwerk Ecologische Monitoring

Wat is het Netwerk Ecologische Monitoring?

De samenwerkende organisaties van SoortenNL zijn allen onderdeel van het NEM (Netwerk Ecologische Monitoring). Hiermee wordt de natuur in Nederland structureel onderzocht. Door middel van meetprogramma’s, meetprotocollen en duizenden vrijwilligers kunnen er gedetailleerde gegevens worden verzameld over de verspreiding en stand van soorten. 

Dit gebeurt al 25 jaar! Daar zijn we enorm trots op omdat deze dataverzameling uniek is en zeer waardevol. Daarom vieren we dit jaar het jubileum en organiseren we verschillende activiteiten. 

Het NEM is een samenwerkingsverband van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de provincies en alle soortenorganisaties.

Jubileumdag 28 juni 2024

Op weg naar een duurzame toekomst

Er is een boeiend programma samengesteld, waarin we samen terugblikken op wat het NEM de afgelopen 25 jaar heeft bereikt. En we kijken vooruit. In interactieve sessies storten we ons op belangrijke thema’s voor de ecologische monitoring in Nederland. Hoe werven en binden we vrijwilligers? Welke toepassingen van NEM-data zijn er te verwachten? Op welke manieren kunnen mensen soortenrijkdom in hun omgeving beleven? En hoe kunnen we de ecologische monitoring een podium bieden?

Op deze dag zijn allerlei mensen uit het werkveld van ecologische monitoring aanwezig, van beleidsmakers en terreinbeheerders tot meetnetcoördinatoren en vrijwilligers. In het programma is voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten en te netwerken.

Programma & aanmelden

9.30 – 10.00   Inloop

10.00 – 11.00 Plenaire opening met twee lezingen, waaronder:

Van waarneming tot beleid – Ruud Foppen (Sovon & Radboud Universiteit) en Sander Turnhout (SoortenNL)

11.00 – 13.00 Workshops, presentaties en belevenissen bij vier verschillende thema’s:
1. Zichtbaarheid en toepassen
2. Beleven en buiten leren
3. Bouwen aan de toekomst
4. Samen vertellen

Met bijdragen van o.a. citizen scientist Wessel Ganzevoort, botanicus Laurens Sparrius, filmmaker Rik van der Linden en datawetenschapper Caspar Hallman

13.00 – 14.00 Vegetarische lunch & netwerkmogelijkheid

14.00 – 16.00 Vervolg van workshops, presentaties en buitenbelevenissen bij de vier verschillende thema’s.
Met bijdragen van o.a. mycoloog Inge Somhorst en vlinderonderzoeker Michiel Wallis de Vries.

16.00 – 17.00 Feestelijke afsluiting met een hoogwaardigheidsbekleder en de dagvoorzitter.

Aanmelden

U kunt zich nog tot uiterlijk 24 mei aanmelden via dit formulier. Na je aanmelding houden we je op de hoogte van updates in het programma.

Locatie

De jubileumdag vindt plaats in het LEF Future Center in Utrecht. Deze bijzondere locatie van Rijkswaterstaat is ingericht op het ontwikkelen van nieuwe denkwijzen en ideeën. Deze plek geeft ons ruimte om een creatieve en afwisselende dag te organiseren.

Adres: Griffioenlaan 2, Utrecht

De locatie is uitstekend bereikbaar met de auto en openbaar vervoer en ligt naast de P+R locatie Westraven. Parkeren kan in de P+R of bij Ikea.

Meer info vindt je hier.