Samenwerkende natuurorganisaties

Wie zijn wij?

SoortenNL ondersteunt 9 natuurorganisaties die zich dag en nacht bezig houden met het monitoren en in stand houden van soorten. Daarbij concentreren ze zich ook op de leefgebieden want zonder leefgebieden bestaan er geen soorten.

Een netwerk van 9 soortenorganisaties

Het team achter SoortenNL

SoortenNL heeft een aantal vaste medewerkers.

Sander Turnhout

Strategisch Adviseur

Lidewij Keser

Cursuscoördinator

Barbara Kalkman

Projectcoördinator monitoring

Medewerkers

Projecten worden uitgevoerd door medewerkers vanuit alle aangesloten organisaties.

Jeroen van Riet

Communcatieadviseur RAVON

Amber van Amsterdam

Projectleider Vlinderstichting

Marja van der Veen

Communicatieadviseur EIS

Bert de Smidt

Communicatieadviseur Zoogdiervereniging

Baudewijn Odé

Senior projectleider FLORON

Laurens Sparrius

Senior projectleider FLORON

Stef van Walsum

Senior projectmedewerker FLORON

Joyce Janssen

Senior projectmedewerker FLORON

Kars Veling

Projectleider Vlinderstichting

Daan Drukker

Projectleider EIS

Ronald Zollinger

Strategisch Adviseur RAVON

Michiel Wallis de Vries

Senior projectleider Vlinderstichting

Neeltje Huizenga

Senior projectmedewerker Zoogdiervereniging

Johan van 't Bosch

Projectleider EIS

Bram Verhoeven

Financiële administratie Zoogdiervereniging

Froukje Eummelen

Front officer RAVON

Vita Hommersen

Senior projectmedewerker Zoogdiervereniging

Jeroen van Delft

Senior projectleider RAVON

Gerdien Bos

Projectleider Vlinderstichting

Mick Vos

Projectleider RAVON

Ronald Morsink

Projectleider Paddenstoelenonderzoek Nederland

Ingeborg van Es

Projectmedewerker Vlinderstichting

Eveline van der Jagt

Content specialist Zoogdiervereniging

Raymond Creemers

Senior projectleider RAVON

Albert Vliegenthart

Projectleider/lid MT Vlinderstichting

Marloes Leeflang

Projectleider Zoogdiervereniging

Kaat Willemse

Vrijwilligerscoordinator RAVON

Elze Polman

Projectleider Zoogdiervereniging

Het bestuur van SoortenNL

Dagelijks bestuur (DB)

  • Titia Wolterbeek – directeur Vlinderstichting

  • Karin Akkers – directeur/bestuurder RAVON, Floron, Paddenstoelenonderzoek Nederland

  • Piet Bergers – directeur Zoogdiervereniging

  • Roy Kleukers – direct EIS Kenniscentrum Nederland

  • Stefan Vreugdenhil – Teamhoofd Stedelijk Gebied en Landelijk Gebied Vogelbescherming

Algemeen bestuur (incl. leden van DB)

  • Kees van Vliet – voorzitter NMV

  • Adriaan Gmelig Meyling – voorzitter Stichting Anemoon

  • Laurens Sparrius – projectleider BLWG

  • Wilmar Remmelts – voorzitter BLWG

  • Herman Sieben – projectleider NMV

Copyright Ronald Morsink

Alle soorten tellen mee

Gezonde natuur bestaat uit ecosystemen die met elkaar verbonden zijn. Zoals een merel niet zonder insecten kan, kan een eik niet zonder ondergrondse schimmels. Om ecosystemen gezond te houden, hebben we alle wilde plant- en diersoorten nodig.

Natuur verdient bescherming, en daar zetten wij ons voor in.