Samenwerkende natuurorganisaties

SoortenNL ondersteunt natuurorganisaties die zich dag en nacht bezig houden met het monitoren en in stand houden van soorten. Daarbij concentreren ze zich ook op de leefgebieden want zonder leefgebieden bestaan er geen soorten.

Alle soorten tellen mee

Gezonde natuur bestaat uit ecosystemen die met elkaar verbonden zijn. Zoals een merel niet zonder insecten kan, kan een eik niet zonder ondergrondse schimmels. Om ecosystemen gezond te houden, hebben we alle wilde plant- en diersoorten nodig.

Natuur verdient bescherming, en daar zetten wij ons voor in.

Wat we doen - in het kort

Data en monitoring

Dagelijkse monitoring van soorten met behulp van ruim 25.000 vrijwilligers levert veel kennis op over verspreiding, voorkomen en ontwikkeling van Nederlandse soorten.

Onderzoek en advies

Door het doen van onderzoek weten we hoe leefgebieden optimaal beheerd kunnen worden en wat de invloed is van milieufactoren. Hiermee adviseren we gemeenten en provincies bij gebiedsprocessen, natuurbeheer en natuurbeleid.

Bescherming

Onze data en kennis gebruiken we bij de bescherming van soorten. Daarbij gaat het zowel om bescherming van individuele soorten als om bescherming van hun leefgebieden, zowel in natuurgebieden als in stedelijk gebied en het agrarische landschap.

Opleiden vrijwilligers

Het verzamelen van natuurgegevens wordt gedaan door waarnemers. Zij worden vakkundig opgeleid en getraind om duizenden Nederlandse plant- en diersoorten in kaart te brengen.

Educatie

Met workshops, excursies, lezingen en cursussen delen we onze expertise. Zo kunnen nieuwe vrijwilligers en natuurbeheerders worden opgeleid, en kan iedereen leren over alle plant- en diersoorten in Nederland.

Het team achter SoortenNL

Projecten worden uitgevoerd door medewerkers vanuit alle aangesloten organisaties. Daarnaast heeft SoortenNL een aantal vaste medewerkers.

Copyright Ronald Morsink

Sander Turnhout

Strategisch Adviseur

Copyright Ronald Morsink

Anneloes Opperhuizen

Copyright Ronald Morsink

Lidewij Keser

Cursuscoördinator

Copyright Ronald Morsink

Barbara Kalkman

Projectcoördinator monitoring

Het bestuur van SoortenNL

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

Titia Wolterbeek – directeur Vlinderstichting

Karin Akkers – directeur/bestuurder RAVON, Floron, Paddenstoelenonderzoek Nederland

Piet Bergers – directeur Zoogdiervereniging

Roy Kleukers – direct EIS Kenniscentrum Nederland

Stefan Vreugdenhil – Teamhoofd Stedelijk Gebied en Landelijk Gebied Vogelbescherming

Leden van het Dagelijks bestuur

Kees van Vliet – voorzitter NMV

Adriaan Gmelig Meyling – voorzitter Stichting Anemoon

Laurens Sparrius – projectleider BLWG

Wilmar Remmelts – voorzitter BLWG

Ronald Zollinger – strategisch adviseur RAVON

Herman Sieben – projectleider NMV

Heb je een vraag voor ons?

Wil je meedoen met een activiteit of cursus? Of heb je een vraag over monitoring, onderzoek of beleidsadvisering dat we doen? Neem gerust contact met ons op.

Programmacoördinator

Word vrijwilliger bij één van onze organisaties

Om natuur te kunnen beschermen en onderzoek te kunnen doen, hebben we natuurgegevens nodig en vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar. Week in, week uit zijn er duizenden mensen die voor onze organisaties op pad gaan. Wil jij weten of het iets voor jou is of hoe je kunt bijdragen?