Hét kennisnetwerk voor alle wilde planten en dieren van Nederland.

Data en monitoring

Onderzoek en advies

Bescherming

Opleiden vrijwilligers

Educatie

Negen soortenorganisaties bundelen krachten

De organisaties in ons netwerk doen onderzoek en verzamelen gegevens over de natuur, met behulp van duizenden vrijwilligers. Dit gebruiken we om alle soorten in Nederland en hun leefgebieden te beschermen.

Binnen het netwerk wordt o.a. gewerkt aan de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en de verspreidingsatlas.

Data en monitoring

De soortenorganisaties vergaren kennis over verspreiding, voorkomen en ontwikkeling van Nederlandse soorten met hulp van ruim 25.000 vrijwilligers die vanuit het hele land waarnemingen doorgeven. Dat kan op allerlei manieren; van laagdrempelige publieksprogramma’s (tuintelling) en karteringsprojecten (atlassen) tot aan specialistische meetprogramma’s (vaak onderdeel van netwerk ecologische monitoring).

Kwaliteit van de verzamelde natuurgegevens is een belangrijk speerpunt. Onderzoeksmethodieken en waarnemersprotocollen worden daarom voortdurend getoetst en indien nodig aangepast. Op die manier is er al decennialang een enorme hoeveelheid kennis over de natuur verzameld; kennis die dagelijks gebruikt wordt bij wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling en monitoring van natuurbeleid en –beheer.

Onderzoek en advies

De organisaties binnen het netwerk fungeren als expertisecentrum op het gebied van soortgroepen. Ze doen onderzoek naar optimaal beheer van leefgebieden en de invloed van milieufactoren zoals gewasbeschermingsmiddelen, stikstof, nitraat, klimaat, lichtvervuiling en naar de invloed van bijv. dierziektes op dierpopulaties. Gedetailleerde informatie over het onderzoek is te vinden op de websites van de aangesloten organisaties.

Onderzoeksgegevens, monitoringsdata en kennis over beheermaatregelen worden ingezet om gemeenten en provincies te adviseren over duurzaam natuurbeheer en natuurbeleid.

Bescherming

De verzamelde kennis dient als basis voor de bescherming van individuele soorten en hun leefgebieden, zowel in natuurgebieden als in stedelijk gebied en het agrarische landschap.

In het kader van wettelijke bescherming wordt er gemonitord in het Netwerk Ecologische Monitoring en worden Rode en Zwarte lijsten opgesteld.

Ook zijn er veel mensen actief met beschermingsprojecten zoals het overzetten van padden of het beheren van natuurgebieden en landschapselementen waarbij veel wordt samengewerkt met terrein- en landschapsbeheerders.

Copyright Ronald Morsink

Opleiden vrijwilligers

Meer dan 25.000 vrijwilligers zijn jaarlijks actief om natuurgegevens te verzamelen. Verspreid over Nederland, brengen zij de stand van de verspreiding en voorkomen van talloze soorten in kaart. Deze vrijwilligers worden met trainingen en cursussen vakkundig opgeleid tot betrouwbare waarnemers.

Educatie

Soortenkennis, natuur wetgeving, duurzaam bermbeheer, sporenherkenning, omgevingswet. Talloze onderwerpen komen aan bod in één van de cursussen van SoortenNL of een aangesloten organisatie. Ook kun je basis en verdiepende kennis opdoen in één van de soortgroepen. Kijk voor meer informatie bij het cursusaanbod.

Mijlpalen

Living Planet Report

Kiezen voor natuurherstel

SoortenNL heeft, samen met het Wereld Natuur Fonds en vele wetenschappers het nieuwste Living Planet Report Nederland uitgebracht in 2023. Hieruit blijkt dat de Nederlandse natuur er over het geheel genomen nog steeds slecht aan toe is. Talrijke soorten zoals patrijs en veldleeuwerik zijn in aantal afgenomen en ook algemene soorten zoals konijnen en egels hebben het moeilijk. Belangrijke leefgebieden van dieren en planten dreigen te verdwijnen als we nu niet ingrijpen. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Op sommige plekken werpt herstel van waternatuur vruchten af, denk aan rivieren en laagveenmoerassen. Maar op het land lukt dat niet of nauwelijks. Lees het Living Planet Report hier

 

 

NEM jubileum

Op weg naar een duurzame toekomst

Al sinds 1999 bestaat het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Daarmee meten we structureel de natuur in Nederland. In 15 meetnetten worden er allerlei planten en dieren gemonitord. Daarmee brengen we verspreiding en trends in kaart. Dit doen we al 25 jaar!

Daarom vindt er dit jaar, op 28 juni 2024, een jubileumfeest plaats ‘Op weg naar een duurzame toekomst‘. Wilt u hier meer informatie over? Neem contact op met Sander Turnhout.

Basiskwaliteit Natuur

Kennisdocument Basiskwaliteit Natuur

Samen voor biodiversiteit

In samenwerking met verschillende organisaties heeft SoortenNL een nieuw kennisdocument gepresenteerd over hoe we aan de slag kunnen gaan met Basiskwaliteit Natuur.

Het gaat slecht met de natuur in steden en op het platteland. Zelfs soorten die veel voorkwamen zoals konijn, huismus, gewone pad en allerlei insectensoorten gaan achteruit. Om de natuur te herstellen moet buiten de natuurgebieden een minimale basiskwaliteit gerealiseerd worden. Experts presenteren nu een manier om met Basiskwaliteit Natuur aan de slag te gaan. Lees het Kennisdocument hier.

Word vrijwilliger bij één van onze organisaties

Om natuur te kunnen beschermen en onderzoek te kunnen doen, hebben we natuurgegevens nodig en vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar. Week in, week uit zijn er duizenden mensen die voor onze organisaties op pad gaan. Wil jij weten of het iets voor jou is of hoe je kunt bijdragen?