Groene Bondgenoten

Samen impact maken

Groene Bondgenoten biedt groene vrijwilligers kennis, ondersteuning en contacten, om meer te realiseren in de eigen omgeving.

Basiskwaliteit natuur

De kapstok voor de kwaliteit van onze leefomgeving

Stimuleringsfonds

Om samenwerking tussen vrijwilligers te stimuleren

Uitdaagrecht

Oefen invloed uit op je eigen leefomgeving via de Omgevingswet

De natuur helpen

De Nederlandse natuur kan alle hulp gebruiken.

Gelukkig zijn overal vrijwilligers actief, zoals jij. Maar wist je dat je jouw impact kan verdubbelen, als je deelt wat je doet met andere vrijwilligers om je heen?

Iemand die lobbyt, gebruikt graag jouw waarnemingen. Als jij excursies geeft, vertel je graag over hoe iemand anders natuur beschermt of herstelt. Groene Bondgenoten biedt praktische hulp, kennis en middelen. Samen voor meer lokale impact!

De kwaliteit van je leefomgeving verbeteren

Basiskwaliteit Natuur is het minimale niveau waaraan een omgeving moet voldoen om leefbaar te zijn voor natuur en mens. Centraal staan de algemene soorten die karakteristiek zijn voor een bepaald landschap. Er is sprake van Basiskwaliteit Natuur als die soorten daadwerkelijk algemeen zijn, of dat weer kunnen worden. Groene Bondgenoten verwacht in 2024 diverse tools beschikbaar te hebben waarmee vrijwilligers samen aan de slag kunnen om de kwaliteit van natuur in de eigen omgeving te herstellen of te verbeteren.

Documentaire

De documentaire “Het vergeten leven van Nederland” is bedoeld om op indringende wijze duidelijk te maken dat de natuur in Nederland al heel wat klappen heeft gehad, maar ook dat het heilzaam en inspirerend is om de handen uit de mouwen te steken voor behoud en ontwikkeling van het leven in Nederland. De documentaire is beschikbaar voor filmavonden in jouw regio om het gesprek met medebewoners aan te gaan over Basiskwaliteit Natuur.

Klik hier om te ontdekken hoe je deze film kunt vertonen.

Financiële bijdrage voor initiatieven

Stimuleringsfonds

Het Fonds Groene Bondgenoten biedt sinds 2023 financiële bijdragen aan groene initiatieven. De aanvragen hiervoor moeten de kwaliteit van de groene leefomgeving verbeteren. Een andere eis is dat er moet worden samengewerkt tussen groene vrijwilligersgroepen. Voor 2024 kunnen aanvragen worden ingediend van 1 maart tot 30 november.