Kijk hier het webinar over natuurdata terug

Gepubliceerd op: 9 juni, 2023

Natuurdata: wat kun je er mee?

9-JUN-2023 – In het webinar ‘Natuurdata: wat kun je er mee?’, dat plaatsvond op 26 mei 2023, vertelden experts van diverse organisaties wat natuurdata precies zijn. Ze spraken ook over hoe waarnemingen worden gedaan, gestructureerd, gecontroleerd en opgeslagen. En wat je er vervolgens wel en niet mee kunt doen. Het webinar is hier terug te kijken (of scroll naar beneden).

In het webinar werd aandacht besteed aan de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Daarnaast werd ingegaan op Rode Lijsten en hoe de staat van instandhouding van soorten en habitats wordt bepaald. Deelnemers konden tijdens het webinar vragen stellen via een chat-functie, die door een panel van experts werden beantwoord.

Van waarneming tot toepassing

Aan de hand van een casus, een waargenomen oranjetipje, werden de deelnemers meegenomen in de gehele keten van waarneming tot toepassing. In het kort: er worden waarnemingen gedaan. Deze worden gecontroleerd, bewerkt en opgeslagen, onder andere in de NDFF. Vervolgens berekent het CBS trends en indexen en publiceert ze op het Compendium voor de Leefomgeving. Die trends en indexen worden gebruikt voor allerlei doeleinden op het gebied van educatie en voorlichting, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en ter ondersteuning van diverse beleidsrapportages.

Iedere waarneming telt

Aan het eind van het webinar werden alle vrijwilligers, die zich inzetten om de stand van de natuur zo goed mogelijk in beeld te brengen, bedankt. Daarbij werd benadrukt dat iedereen mee kan doen. Bijvoorbeeld via laagdrempelige projecten als Tuintelling.nl, invoerportalen zoals Waarneming.nl, en de invoer-apps van de NDFF en ObsIdentify. Iedere waarneming is van waarde.

Terugkijken

Uit de hoge opkomst en veelal positieve reacties na afloop, bleek dat het webinar voorzag in een duidelijke behoefte aan informatie over dit onderwerp. Het webinar over natuurdata kwam tot stand in een samenwerking tussen het ministerie van LNV, BIJ12, Wageningen University & Research, Centraal Bureau voor Statistiek, Open Universiteit en SoortenNL.

Meer informatie

Tekst: BIJ12
Foto: Kars Veling (leadfoto: oranjetipje)

Picture of Jeroen

Jeroen