Natuur- en milieuorganisaties roepen op tot voltooien Green Deal

Gepubliceerd op: 12 juni, 2024
11-JUN-2024 – De Europese kiezers hebben de politieke kaarten in Brussel opnieuw geschud tijdens de verkiezingen van 2024. De partijen die voor de Green Deal staan, behouden de meerderheid. Klimaatverandering en het aanhoudende natuurverlies vragen om doortastend leiderschap en actie. Europa kan en moet door met haar aanpak.

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties zijn daarnaast bezorgd over de opkomst van partijen die dit niet erkennen en de impact daarvan op natuurbeleid en klimaatplannen.

Van cruciaal belang

We zien aan de overstromingen in Beieren nu al de effecten van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. De overstroming in 2021 in Limburg, en aangrenzend in Duitsland en België, ligt ook nog vers in het geheugen. Met, naast al het persoonlijke leed, ook nog 38 miljard euro schade. Het is nu van cruciaal belang dat alle verkozen vertegenwoordigers blijven samenwerken aan ambitieuze en effectieve beleidsmaatregelen die onze leefomgeving en die van toekomstige generaties beschermen.

“Het is essentieel dat we nu inzetten op het voortzetten van de Green Deal in een Green and Social Deal om iedereen mee te nemen in deze noodzakelijke transitie. Het project is nog niet voltooid, we zijn pas halverwege.”

Jelle de Jong, directeur van het Wereld Natuur Fonds namens de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties

We zien aan de overstromingen nu al de effecten van klimaatverandering en biodiversiteitsverliesWe zien aan de overstromingen nu al de effecten van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies (Bron: Adobe Stock)

De noodzaak van een Green and Social Deal

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties waaronder IVN Natuureducatie, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds roepen op tot een bredere aanpak van de Green Deal, door deze om te vormen naar een Green and Social Deal. “Deze aangepaste deal moet iedereen meenemen in de transitie naar een duurzame toekomst.”, aldus de organisaties. De organisaties richten zich op een drie-eenheid van klimaatneutraliteit, het stoppen van vervuiling en het bevorderen van bloeiende ecosystemen. “Een dergelijke aanpak waarborgt niet alleen de bescherming van onze natuur, maar ook de gezondheid en het welzijn van alle burgers. Nu stoppen zou dit allemaal weer vertragen. Het huis staat maar het dak zit er nog niet op.”

Oproep tot het afmaken van de Green Deal

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties roepen alle verkozen vertegenwoordigers op om de handen ineen te slaan en vastberaden actie te ondernemen. We mogen de strijd voor een duurzame toekomst niet opgeven. Nu is het moment om gezamenlijk te werken aan de voltooiing van een Green and Social Deal, die de bescherming en veiligheid van onze leefomgeving en het welzijn van alle burgers waarborgt.

Natuurbescherming voor iedereen belangrijk

Bescherming tegen klimaatverandering is essentieel, met de natuur als bondgenoot tegen extreme weersomstandigheden. Investeren in hernieuwbare energie kan de elektriciteitskosten verlagen en de betrouwbaarheid verhogen. Bovendien bedreigt klimaatverandering de voedselproductie; gezonde ecosystemen zijn noodzakelijk voor voedselzekerheid.

Veiligheid

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties benadrukken de onlosmakelijke band tussen een veilig Europa en een leefbare omgeving. Veiligheid gaat verder dan de afwezigheid van gewapend conflict; het omvat ook toegang tot schoon drinkwater, schone lucht en gezond voedsel. Door deze aspecten te waarborgen, bouwen we aan een stabiel en veilig Europa waar iedereen kan floreren.

Pleiten voor ‘factchecking’

In deze tijd van desinformatie is het essentieel dat besluiten worden gebaseerd op feiten en wetenschappelijk bewijs. De organisaties pleiten voor factchecking en het verstrekken van betrouwbare informatie aan het publiek en beleidsmakers. Alleen met eerlijke en nauwkeurige informatie kunnen we effectieve maatregelen nemen tegen klimaatverandering en milieuvervuiling.

Tekst: IVN NatuureducatieNatuurmonumentenNatuur & MilieuSoortenNLStichting De NoordzeeVogelbescherming NederlandWaddenvereniging en Wereld Natuur Fonds
Foto’s: Adobe Stock

 

Picture of Jeroen

Jeroen