Strandaanspoelsel Monitoring Project (Stichting ANEMOON)

1 januari, 2024
t/m
31 december, 2024
Kustlijn

Korte beschrijving

Bij het Strandaanspoelsel Monitoring Project (SMP) van Stichting ANEMOON worden via het strandaanspoelsel populaties van mariene soorten gevolgd die zich in de nabije kustzone bevinden. SMP vrijwilligers volgen eens in de twee weken of maandelijks een vast traject op het strand. Deze monitoring heeft tot doel het signaleren van veranderingen in het onderwaterleven in de nabije kustzone. Bijvoorbeeld veranderingen in populatieaantallen, verspreiding, seizoenspatronen en het vroegtijdig signaleren van nieuwe exoten.

Type activiteit

Monitoring van aangespoelde zeedieren en -wieren.

Soortgroepen

Tijdens deze monitoring worden alle aangespoelde organismen of de overblijfselen daarvan geregistreerd. Het gaat daarbij om diverse soortgroepen zoals wieren, kwallen, zeeanemonen, wormen, schelpdieren, krabben, stekelhuidigen en eikapsels van haaien en roggen.

Locatie

Er zijn 15 SMP trajecten langs de Nederlandse kust. Ben je benieuwd naar de zeedieren en wieren die aanspoelen en wil je een keer meelopen met een SMP-traject? Kijk op www.anemoon.org/projecten/strandaanspoelsel-monitoring-project-smp voor meer informatie.