Nederlandse natuur- en milieuorganisaties zijn tevreden met instemming van de Europese Raad van Milieuministers voor een Europese Natuurherstelwet

Gepubliceerd op: 20 juni, 2023
Inhoudsopgave

20 juni 2023 – “Nu een meerderheid in de Milieuraad voor een wet heeft gestemd, komt natuurherstel in Europa een stap dichterbij.”, zegt Kirsten Haanraads van het Wereld Natuur Fonds namens de coalitie. “Die wet is essentieel en niet alleen nodig om de achteruitgang van vele soorten planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen, maar ook zeker om schoon drinkwater en duurzame voedselvoorziening voor de toekomst te waarborgen. We vinden het treurig dat Nederland het voorstel niet heeft gesteund en zich dus niet krachtig heeft uitgesproken vóór natuurherstel.  Maar gelukkig staat het dit belangrijke wetsvoorstel niet in de weg.”

Deze positieve positie van de Europese Raad van Milieuministers is een steun in de rug voor de Milieucommissie van het Europese Parlement. Volgende week stemt deze milieucommissie over het voorstel en zet daarmee de toon voor de plenaire stemming in het Europees Parlement begin juli.
De organisaties roepen de Europarlementariërs op om niet aan kortetermijnpolitiek te doen. “De Natuurherstelwet is ook een wezenlijk onderdeel van de Europese Green Deal die ons helpt de een klimaatbestendige groene toekomst te bereiken. Dat dat nu nodig is en niet over 10 jaar is overduidelijk”, zegt Harm Dotinga van Vogelbescherming Nederland.

Bedrijven, wetenschappers en Europeanen willen de wet
De steun voor de wet groeit. Meer dan honderd grote bedrijven en 3.000 wetenschappers over de hele wereld staan achter deze natuurherstelwet. Titia Wolterbeek, voorzitter van SoortenNL: “Het draagvlak voor natuur is enorm, niet alleen bij bedrijven maar juist ook bij burgers.” Ruim 907.000 Europeanen hebben de petitie van natuurorganisaties  al getekend, die aangeboden wordt aan het Europees Parlement. Tekenen kan nog steeds: Samen voor een sterke natuurherstelwet (wwf.nl)

Namens de organisaties 
•    Greenpeace
•    IVN Natuureducatie
•    LandschappenNL
•    Milieudefensie
•    Natuur & Milieu
•    Natuur en Milieufederaties
•    Natuurmonumenten
•    SoortenNL
•    Stichting De Noordzee
•    Vogelbescherming Nederland
•    Waddenvereniging
•    Wereld Natuur Fonds

Picture of Jeroen

Jeroen

Bekijk ook eens