Misleiding door Stichting Samenleven, landbouw en natuur

Gepubliceerd op: 1 juni, 2023

Misleiding door Stichting Samenleven, landbouw en natuur

Recent is een rapport verschenen van de stichting Samenleven, landbouw natuur met als titel “Natuur anno 2023: vallen of opstaan?”. Daarbij worden personen bedankt met de impliciete suggestie dat zij achter de gevolgde werkwijze en de gepresenteerde conclusies staan. Ondergetekenden ervaren dit bedankje als misleidend.

Belangrijke fout in het rapport is ook dat de verspreiding van soorten en populatietrends door elkaar worden gehaald. Daarnaast wordt de relevantie van stikstof als drukfactor voor de natuur gebagatelliseerd zonder wetenschappelijke onderbouwing. Voor een goed beeld van natuurinformatie verwijzen wij naar de website van het Compendium voor de Leefomgeving, het Living Planet Report van WNF en de resultaten van de NEM-meetnetten zoals gepubliceerd in samenwerking met het CBS.

Henk de Vries, medewerker De Vlinderstichting

Anna Nynke Hiemstra, coördinator Vlinderwerkgroep Rottige Meente

Inge Somhorst, coördinator Meetnet paddenstoelen

Arco van Strien, medewerker Centraal Bureau voor Statistiek

Wim de Vries, hoogleraar Milieusysteemanalyse WUR

Wieger Wamelink, onderzoeker WUR

Picture of Anneloes

Anneloes